A E R

AER er den videnskabelig del af PROJEKT RESPIRATION. AER består af en række eksperter indenfor bl.a. musikterapi, kropsbehandling, hjerneforskning og sangtræning. Eksperterne udveksler erfaringer vedrørende åndedrættet. Deres erfaringer samles, sammenlignes og diskuteres i ønsket om at belyse menneskets måde at leve med og imod åndedrættet.


AER is the scientific part of PROJECT RESPIRATION. AER consists of a number of experts in specialized in among others trauma therapy, body treatment, neuroscience and breathing techniques. The experts share experience on the breath. Their experiences are combined, compared and discussed in the desire to illuminate the human way of living with and without breathing.


AER consist of among others:

- Leader of ManuVision, author of Kropslig Intelligens, body therapist and trainer; Kristoffer Glavind Kjær

- General physician: Henrik Lykke

- Trauma therapist, author of Smerter hos børn ; Maiken Bjerg

- Voice rehabilitation expert, author of Stemmen som instrument and singing teacher; Dorte Sehested Brüel

- Professor and leader of Cognitive Neuroscience Research Unit; Morten Overgaard

- Composer and singer; Signe Lykke

- Singing teacher, composer and singer; Lil Lacy

Støttet af STATENS KUNSTFOND

Supported by the DANISH ARTS FOUNDATION


SUK & AER are sister projects under PROJECT RESPIRATION.

SUK & AER is developed in the wish to do research about why it is so common and unnoticed that majority of us breathe superficially. A shallow respiratory process can be problematic, because the capacity of the lungs is not fully used, which over time may influence among others sleep, communication and the quality of life in general.

SUK & AER er et søster-projekt under PROJEKT RESPIRATION.

SUK & AER blev udviklet, i ønsket om at undersøge hvorfor det er så almindeligt, og ubemærket, at de fleste af os trækker vejret overfladisk. Et overfladisk åndedræt kan være problematisk, da lungernes kapacitet ikke udnyttes til fulde, hvilket over tid kan have indflydelse på bl.a. søvn, kommunikation og vores livskvalitet i det hele taget.