S U K

SUK udvikler koncerter som fokuserer på åndedrættet i mødet mellem kunst og videnskab. 

Ønsket er at inspirere til eftertanke, nysgerrighed og dialog igennem et audiovisuelt udtryk.

I 2017 udvikles et foranderligt audiovisuelt værk ved navn PNEUMATICKS I - III samt en installation


SUK develop concerts that focus on respiration in the meeting between art and science.

The aim is to inspire to reflection, curiosity and dialogue through an audio-visual expression.

In 2017 SUK works on the development on an evolving audio visual piece called PNEUMATICKS I - III and an installation


The group behind SUK consist of:

- Artist; Ulrik Heltoft

- Artist; Ann Sophie von Bülow

- Composer and artistic leader; Signe Lykke

- Composer and artistic leader; Lil Lacy

Støttet af STATENS KUNSTFOND

Supported by the DANISH ARTS FOUNDATION

 


SUK & AER er et søster-projekt under PROJEKT RESPIRATION.

SUK & AER blev udviklet, i ønsket om at undersøge hvorfor det er så almindeligt, og ubemærket, at de fleste af os trækker vejret overfladisk. Et overfladisk åndedræt kan være problematisk, da lungernes kapacitet ikke udnyttes til fulde, hvilket over tid kan have indflydelse på bl.a. søvn, kommunikation og vores livskvalitet i det hele taget.

Santiago Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal


SUK & AER are sister projects under PROJECT RESPIRATION.

SUK & AER is developed in the wish to do research about why it is so common and unnoticed that majority of us breathe superficially. A shallow respiratory process can be problematic, because the capacity of the lungs is not fully used, which over time may influence among others sleep, communication and the quality of life in general.